Đơn vị triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam

Kết quả triển khai IPv6 của VNNIC (Cập nhật 01/8/2019, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của Tập đoàn Viettel (AS7552) (Cập nhật 01/8/2019, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của Tập đoàn Viettel (AS24086) (Cập nhật 01/8/2019, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của Tập đoàn VNPT  (Cập nhật 01/8/2019, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của FPT Telecom (Cập nhật 01/8/2019, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của MobiFone (Cập nhật 01/8/2019, nguồn APNIC)