Đơn vị triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam

Kết quả triển khai IPv6 của VNNIC (Cập nhật ngày 26/12/2017, nguồn APNIC)

 

Kết quả triển khai IPv6 của FPT Telecom (Cập nhật ngày 13/12/2017, nguồn World IPv6 Launch)

 

Kết quả triển khai IPv6 của VNPT (Cập nhật ngày 13/12/2017, nguồn World IPv6 Launch)