Đơn vị triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam

Kết quả triển khai IPv6 của VNNIC (Cập nhật ngày 30/04/2018, nguồn APNIC)

 

Kết quả triển khai IPv6 của FPT Telecom (Cập nhật tháng 04/2018, nguồn World IPv6 Launch)

 

Kết quả triển khai IPv6 của VNPT (Cập nhật tháng 04/2018, nguồn World IPv6 Launch)