Số lượng người sử dụng IPv6 tại Việt Nam

 

(Cập nhật cuối tháng 01/7/2019 , nguồn Cisco)