Số lượng người sử dụng IPv6 tại Việt Nam

 

(Cập nhật tháng 30/9/2018, nguồn Cisco)

 

(Cập nhật tháng 30/9/2018, nguồn Cisco)