Số lượng người sử dụng IPv6 tại Việt Nam

 

(Cập nhật tháng 05/07/2018, nguồn Cisco)

 

(Cập nhật tháng 05/7/2018, nguồn Cisco)