Số lượng người sử dụng IPv6 tại Việt Nam

 

(Cập nhật ngày 01/09/2017, nguồn Cisco)

 

(Cập nhật ngày 01/09/2017, nguồn Cisco)