Số lượng người sử dụng IPv6 tại Việt Nam

 

(Cập nhật 01/8/2019 , nguồn Cisco)