Số lượng người sử dụng IPv6 tại Việt Nam

 

(Cập nhật 02/2020 , nguồn Cisco)