Liên kết

1. Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia

Ngày 06/01/2009, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia (Ban Công tác) được thành lập và duy trì đến nay để thực hiện công tác nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển và ứng dụng IPv6; xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 tại Việt Nam. Ban Công tác do một Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Ban, Giám đốc VNNIC là Phó trưởng Ban, VNNIC là Thường trực Ban, thành viên Ban gồm đại diện VNNIC, các đơn vị thuộc Bộ, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các ISP lớn.

2. Khai trương IPv6 Việt Nam

Ngày 06/5/2013, nhân sự kiện Ngày IPv6 Việt Nam 2013, Mạng IPv6 Quốc gia gồm Mạng DNS quốc gia và Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) trên IPv6 được khai trương và duy trì ổn định là nền tảng vững chắc cho công tác triển khai IPv6 ở Việt Nam.

3. Khai trương IPv6 toàn cầu

Ngày 6/6/2012, sự kiện Khai trương IPv6 toàn cầu (world IPv6 launch) chính thức được diễn ra.Từ đó, địa chỉ IPv6 ngày càng được hiện diện và sử dụng trên bản đồ Internet toàn cầu.

4. Test-IPv6.com

Công cụ kiểm tra sự truy cập Internet qua IPv6 của thiết bị khi truy cập đến địa chỉ này.

5. IPv6-test.com

Website cung cấp miễn phí việc kiểm tra truy cập và tốc độ truy cập qua IPv4 và IPv6.

6. Thống kê IPv6

6.1. Thống kê IPv6 của APNIC (Tổ chức quản lý địa chỉ khu vực châu Á - Thái Bình Dương).

6.2. Thống kê IPv6 của CISCO

6.3. Thống kê IPv6 của Google