Liên hệ

Phòng Quản lý tài nguyên Internet

Trung tâm Internet Việt Nam - 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

04 – 35564944 máy lẻ 102; 105

Email:

info@vnnic.vn