Liên hệ

Phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên

Trung tâm Internet Việt Nam

Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia

Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024-35564944 máy lẻ 102; 105

Email: info@vnnic.vn