Địa chỉ IP của bạn: 54.80.103.120

Giới thiệu

Ngày 06/5/2013, nhân sự kiện Ngày IPv6 Việt Nam 2013, Mạng IPv6 Quốc gia gồm Hệ thống DNS quốc gia và Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) trên IPv6 chính thức được khai trương với sự kết nối của 5 ISP (gồm Viettel, VNPT, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC); tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định với 14/18 ISP kết nối VNIX qua IPv6 là nền tảng vững chắc cho công tác triển khai IPv6 ở Việt Nam (tính đến 30/03/2018).

Để đánh giá mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia xây dựng Website "Viet Nam IPv6 Ready" để công bố các thông tin về mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, cung cấp thông tin từ các tổ chức được cấp tài nguyên địa chỉ IPv6, website sẵn sàng IPv6, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, phần mềm, thiết bị đầu cuối hỗ trợ IPv6 đến việc sử dụng và đưa địa chỉ IPv6 đến người sử dụng của các doanh nghiệp. Tổng thể tạo nên bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng IPv6 trên mạng Internet Việt Nam.

Các tổ chức, doanh nghiệp (ISP, website, các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, dịch vụ, phần mềm ... ) đã sẵn sàng triển khai IPv6 từ mỗi góc độ có thể được công bố bằng cách gửi thông tin về Thường trực Ban Công tác - Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

No ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS131392 RUNSYSTEM-AS-VN GMO RUNSYSTEM JSC 98.84% 98.27% 173
2 AS23902 VNNIC-AS-VN Vietnam Internet network information center (VNNIC) 59.57% 56.38% 94
3 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing Promoting Technology 35.49% 34.01% 2,682,505
4 AS131369 BONONGNGHIEP-AS-VN Ministry of Agriculture and Rural Development 12.22% 3.33% 90
5 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 9.70% 9.39% 7,413,371
6 AS55322 NPC-AS-VN North Power Company 2.63% 0.77% 646
7 AS38732 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 1.59% 1.06% 378
8 AS63764 INCOMSG-AS-VN INCOM SAI GON JOINT STOCK COMPANY 1.28% 0.00% 78
9 AS38733 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 1.09% 1.09% 274
10 AS45894 FPTONLINE-AS-VN FPT Online JSC 1.02% 0.51% 589
11 AS38731 VTDC-AS-VN Vietel - CHT Compamy Ltd 0.82% 0.29% 2
12 AS38248 VTC-AS-VN VTC- 0.59% 0.59% 1
13 AS135905 VNPT-AS-VN VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP 0.55% 0.00% 365
14 AS56141 DSP-AS-VN Danang ICT Infrastructure Development Center 0.30% 0.30% 658
15 AS24088 HTCHCMC-AS-VN Hanoi Telecom Joint Stock Company - HCMC Branch 0.20% 0.20% 5
16 AS131385 VTV-AS-VN Trung tam Tin hoc va Do luong - Dai TH 0.18% 0.18% 1
17 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 0.15% 0.15% 419
18 AS24176 NETNAMHCMC-AS-AP Branch of Netnam Company in Ho Chi Minh City 0.14% 0.13% 8
19 AS131386 LVSS-AS-VN Long Van System Solution JSC 0.14% 0.14% 727
20 AS45903 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.11% 0.08% 123
21 AS24085 QTSC-AS-VN Quang Trung Software City Development Company 0.08% 0.04% 3
22 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation 0.06% 0.04% 275
23 AS7602 SPT-AS-VN Saigon Postel Corporation 0.06% 0.06% 85
24 AS7552 VIETEL-AS-AP Viettel Group 0.05% 0.04% 5,186,461
25 AS24173 NETNAM-AS-AP Netnam Company 0.04% 0.01% 10
26 AS38247 VIETNAMOBILE-AS-VN Vietnamobile Telecommunications Joint Stock Company 0.03% 0.02% 62
27 AS24086 VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation 0.01% 0.01% 895
28 AS38726 VTCDIGICOM-AS-VN VTC DIGICOM 0.00% 0.00% 8
29 AS45557 VNTT-AS-VN Vietnam Technology and Telecommunication JSC 0.00% 0.00% 5
30 AS45896 MOBIFONEGLOBAL-AS-VN Mobifone Global JSC 0.00% 0.00% 2,549

TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (Ngày 30/03/2018 nguồn APNIC)