Địa chỉ IP của bạn: 54.162.8.185

Giới thiệu

Ngày 06/5/2013, nhân sự kiện Ngày IPv6 Việt Nam 2013, Mạng IPv6 Quốc gia gồm Hệ thống DNS quốc gia và Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) trên IPv6 chính thức được khai trương với sự kết nối của 5 ISP (gồm Viettel, VNPT, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC); tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định với 13/18 ISP kết nối VNIX qua IPv6 là nền tảng vững chắc cho công tác triển khai IPv6 ở Việt Nam (tính đến 28/02/2018).

Để đánh giá mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia xây dựng Website "Viet Nam IPv6 Ready" để công bố các thông tin về mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, cung cấp thông tin từ các tổ chức được cấp tài nguyên địa chỉ IPv6, website sẵn sàng IPv6, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, phần mềm, thiết bị đầu cuối hỗ trợ IPv6 đến việc sử dụng và đưa địa chỉ IPv6 đến người sử dụng của các doanh nghiệp. Tổng thể tạo nên bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng IPv6 trên mạng Internet Việt Nam.

Các tổ chức, doanh nghiệp (ISP, website, các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, dịch vụ, phần mềm ... ) đã sẵn sàng triển khai IPv6 từ mỗi góc độ có thể được công bố bằng cách gửi thông tin về Thường trực Ban Công tác - Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam 

No ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS131392 RUNSYSTEM-AS-VN GMO RUNSYSTEM JSC 97.60% 97.01% 167
2 AS23902 VNNIC-AS-VN Vietnam Internet network information center (VNNIC) 71.67% 66.67% 60
3 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing Promoting Technology 35.77% 34.27% 3,091,421
4 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 7.69% 7.45% 8,528,961
5 AS55322 NPC-AS-VN North Power Company 4.74% 4.51% 443
6 AS131369 BONONGNGHIEP-AS-VN Ministry of Agriculture and Rural Development 1.67% 0.00% 60
7 AS45544 SUPERDATA-AS-VN SUPERDATA 1.01% 1.01% 198
8 AS38732 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.97% 0.97% 309
9 AS135905 VNPT-AS-VN VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP 0.83% 0.41% 482
10 AS45894 FPTONLINE-AS-VN FPT Online JSC 0.83% 0.42% 481
11 AS38731 VTDC-AS-VN Vietel - CHT Compamy Ltd 0.64% 0.34% 3
12 AS38248 VTC-AS-VN VTC- 0.36% 0.36% 2
13 AS56141 DSP-AS-VN Danang ICT Infrastructure Development Center 0.35% 0.35% 574
14 AS38733 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.33% 0.33% 299
15 AS131386 LVSS-AS-VN Long Van System Solution JSC 0.31% 0.31% 981
16 AS131385 VTV-AS-VN Trung tam Tin hoc va Do luong - Dai TH 0.16% 0.16% 1
17 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 0.12% 0.11% 472
18 AS45903 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.11% 0.09% 133
19 AS24176 NETNAMHCMC-AS-AP Branch of Netnam Company in Ho Chi Minh City 0.11% 0.11% 8
20 AS24088 HTCHCMC-AS-VN Hanoi Telecom Joint Stock Company - HCMC Branch 0.08% 0.08% 5
21 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation 0.06% 0.04% 259
22 AS38247 VIETNAMOBILE-AS-VN Vietnamobile Telecommunications Joint Stock Company 0.04% 0.03% 35
23 AS24173 NETNAM-AS-AP Netnam Company 0.04% 0.01% 10
24 AS7552 VIETEL-AS-AP Viettel Group 0.02% 0.01% 5,785,147
25 AS24086 VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation 0.01% 0.01% 1,092,935
26 AS7602 SPT-AS-VN Saigon Postel Corporation 0.01% 0.01% 93,3
27 AS38726 VTCDIGICOM-AS-VN VTC DIGICOM 0.00% 0.00% 8,266
28 AS45557 VNTT-AS-VN Vietnam Technology and Telecommunication JSC 0.00% 0.00% 4,284
29 AS24085 QTSC-AS-VN Quang Trung Software City Development Company 0.00% 0.00% 2,641
30 AS45896 MOBIFONEGLOBAL-AS-VN Mobifone Global JSC 0.00% 0.00% 2,61

TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (Ngày 28/2/2018 nguồn APNIC)