Địa chỉ IP của bạn: 34.207.78.157

Giới thiệu

Ngày 06/5/2013, nhân sự kiện Ngày IPv6 Việt Nam 2013, Mạng IPv6 Quốc gia gồm Hệ thống DNS quốc gia và Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) trên IPv6 chính thức được khai trương với sự kết nối của 6 ISP (gồm Viettel, VNPT, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC); tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định và phát triển với 17/20 ISP kết nối VNIX qua IPv6 (bổ sung thêm CMC Telecom, HTC, LCS, MBG, MobiFone, SCTV, TPCOM, VNTT, VinaData, DCNET, MTT) là nền tảng vững chắc cho công tác triển khai IPv6 ở Việt Nam (tính đến cuối tháng 5/2019). Đối với Hệ thống DNS quốc gia, hiện tại đã có 6/7 cụm máy chủ đã hỗ trợ IPv4/IPv6 phục vụ cho vận hành cho hệ thống tên miền quốc gia Việt Nam ".vn".

Ngày 06/5/2019, tại Hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia cùng 28 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia Lễ khai trương cung cấp dịch vụ trên nền IPv6, ghi nhận giai đoạn Việt Nam chính thức sử dụng và cung cấp trên diện rộng các dịch vụ ứng dụng công nghệ mới trên nền tảng IPv6.

Để đánh giá mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia xây dựng Website "Viet Nam IPv6 Ready" để công bố các thông tin về mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, cung cấp thông tin từ các tổ chức được cấp tài nguyên địa chỉ IPv6, website sẵn sàng IPv6, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, phần mềm, thiết bị đầu cuối hỗ trợ IPv6 đến việc sử dụng và đưa địa chỉ IPv6 đến người sử dụng của các doanh nghiệp. Tổng thể tạo nên bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng IPv6 trên mạng Internet Việt Nam.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (ISP, CP, ICT, nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, cơ quan nhà nước ... ) đã sẵn sàng triển khai IPv6 từ mỗi góc độ có thể được công bố bằng cách gửi thông tin về Thường trực Ban Công tác - Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) qua đường thư điện tử tới địa chỉ info@vnnic.vn.

Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

No ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred
1 AS24086 VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation 57.83% 57.40%
2 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation 40.89% 33.06%
3 AS7552 VIETEL-AS-AP Viettel Group 40.49% 39.91%
4 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 34.29% 33.73%
5 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing Promoting Technology 27.46% 26.91%
6 AS135905 VNPT-AS-VN VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP 9.68% 8.06%
7 AS7643 VNPT-AS-VN Vietnam Posts and Telecommunications (VNPT) 4.51% 0.75%
8 AS56141 DSP-AS-VN Danang ICT Infrastructure Development Center 4.05% 1.35%
9 AS131428 BIZMAC-VN-AS Rainbow E-Commerce Company Limited 3.85% 0.00%
10 AS38738 LCS-AS-VN L.C.S Company.,ltd 3.03% 1.52%
11 AS131365 MONRE-AS-VN Ministry Office of Natural Resources and Environment 1.92% 0.00%
12 AS38732 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 1.82% 1.82%
13 AS45542 VNU-AS-VN VietNam National University Ha Noi 1.82% 1.82%
14 AS55322 NPC-AS-VN North Power Company 1.28% 0.85%
15 AS24173 NETNAM-AS-AP Netnam Company 0.61% 0.59%
16 AS24088 HTCHCMC-AS-VN Hanoi Telecom Joint Stock Company - HCMC Branch 0.56% 0.39%
17 AS24085 QTSC-AS-VN Quang Trung Software City Development Company 0.50% 0.00%
18 AS38731 VTDC-AS-VN Vietel - CHT Compamy Ltd 0.50% 0.00%
19 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 0.41% 0.36%
20 AS63731 TPTECO-AS-VN TIEN PHAT TECHNOLOGY CORPORATION 0.38% 0.00%

TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (cập nhật cuối tháng 5/2019 nguồn APNIC)

Đơn vị triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam

Kết quả triển khai IPv6 của VNNIC (Cập nhật cuối tháng 5/2019, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của Tập đoàn Viettel (AS7552) (Cập nhật cuối tháng 5/2019, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của Tập đoàn Viettel (AS24086) (Cập nhật cuối tháng 5/2019, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của Tập đoàn VNPT  (Cập nhật cuối tháng 5/2019, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của FPT Telecom (Cập nhật cuối tháng 05/2019, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của MobiFone (Cập nhật cuối tháng 05/2019, nguồn APNIC)