Địa chỉ IP của bạn: 54.90.237.148

Giới thiệu

Ngày 06/5/2013, nhân sự kiện Ngày IPv6 Việt Nam 2013, Mạng IPv6 Quốc gia gồm Hệ thống DNS quốc gia và Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) trên IPv6 chính thức được khai trương với sự kết nối của 5 ISP (gồm Viettel, VNPT, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC); tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định với 13/18 ISP kết nối VNIX qua IPv6 là nền tảng vững chắc cho công tác triển khai IPv6 ở Việt Nam (tính đến 27/12/2017).

Để đánh giá mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia xây dựng Website "Viet Nam IPv6 Ready" để công bố các thông tin về mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, cung cấp thông tin từ các tổ chức được cấp tài nguyên địa chỉ IPv6, website sẵn sàng IPv6, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, phần mềm, thiết bị đầu cuối hỗ trợ IPv6 đến việc sử dụng và đưa địa chỉ IPv6 đến người sử dụng của các doanh nghiệp. Tổng thể tạo nên bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng IPv6 trên mạng Internet Việt Nam.

Các tổ chức, doanh nghiệp (ISP, website, các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, dịch vụ, phần mềm ... ) đã sẵn sàng triển khai IPv6 từ mỗi góc độ có thể được công bố bằng cách gửi thông tin về Thường trực Ban Công tác - Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

No ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS131392 RUNSYSTEM-AS-VN GMO RUNSYSTEM JSC 72.60% 67.12% 73
2 AS23902 VNNIC-AS-VN Vietnam Internet network information center (VNNIC) 60.59% 54.66% 236
3 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing Promoting Technology 35.17% 33.69% 6,384,011
4 AS131428 BIZMAC-VN-AS Rainbow E-Commerce Company Limited 7.80% 0.71% 141
5 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 6.44% 6.12% 16,361,545
6 AS131369 BONONGNGHIEP-AS-VN Ministry of Agriculture and Rural Development 5.29% 4.18% 359
7 AS45894 FPTONLINE-AS-VN FPT Online JSC 3.13% 2.94% 1
8 AS55322 NPC-AS-VN North Power Company 1.44% 1.37% 2
9 AS131388 HTS-AS-VN Vietnam HTS., JSC 0.60% 0.60% 168
10 AS24176 NETNAMHCMC-AS-AP Branch of Netnam Company in Ho Chi Minh City 0.41% 0.37% 16
11 AS38733 CMCTELHCMC-AS-VN Branch of CMC Telecommunications Services Company at HCMC 0.38% 0.38% 262
12 AS24175 VINAREN-AS-AP VietNam Research and Education Network 0.37% 0.37% 270
13 AS38732 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecommunications Services Company 0.34% 0.00% 588
14 AS131386 LVSS-AS-VN Long Van System Solution JSC 0.30% 0.15% 3
15 AS45544 SUPERDATA-AS-VN SUPERDATA 0.28% 0.28% 1
16 AS135905 VNPT-AS-VN VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP 0.26% 0.13% 2
17 AS63730 VNSO-AS-VN VNSO TECHNOLOGY COMPANY 0.24% 0.00% 838
18 AS38738 LCS-AS-VN L.C.S Company.,ltd 0.18% 0.18% 556
19 AS38731 VTDC-AS-VN Vietel - CHT Compamy Ltd 0.17% 0.15% 7
20 AS131365 MONRE-AS-VN Bo Tai nguyen Moi truong 0.16% 0.16% 628
21 AS56155 TMASOLUTIONS-AS-VN Tuong Minh service private enterprise 0.14% 0.14% 699
22 AS45903 CMCTI-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.13% 0.11% 319
23 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 0.09% 0.07% 935
24 AS24173 NETNAM-AS-AP Netnam Company 0.08% 0.03% 16
25 AS45896 MOBIFONEGLOBAL-AS-VN Mobifone Global JSC 0.07% 0.07% 5
26 AS56147 CCVN-AS-VN Creative Communication Vietnam Joint Stock Company 0.07% 0.07% 2
27 AS135923 SCTVIBI-AS-VN (SCTV INFRASTRUCTURE BUSINESS INVESMENT COMPANY LIMITED) 0.07% 0.07% 1
28 AS131396 RUVN-AS-VN Rmit International University Vietnam 0.06% 0.06% 2
29 AS45538 ODS-AS-VN Online data services 0.06% 0.00% 2
30 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE 0.05% 0.04% 518

TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (Ngày 26/12/2017 nguồn APNIC)