Địa chỉ IP của bạn: 54.166.5.230

Giới thiệu

Ngày 06/5/2013, nhân sự kiện Ngày IPv6 Việt Nam 2013, Mạng IPv6 Quốc gia gồm Mạng DNS quốc gia và Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) trên IPv6 chính thức được khai trương với sự kết nối của 5 ISP (gồm Viettel, VNPT, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC); tiếp tục được duy trì ổn định với 11/19 ISP kết nối VNIX qua IPv6 là nền tảng vững chắc cho công tác triển khai IPv6 ở Việt Nam (tính đến 30/12/2016).

Để đánh giá mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia xây dựng Website "Viet Nam IPv6 Ready" để công bố các thông tin về mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, cung cấp thông tin từ các tổ chức được cấp tài nguyên địa chỉ IPv6, website sẵn sàng IPv6, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, phần mềm, thiết bị đầu cuối hỗ trợ IPv6 đến việc sử dụng và đưa địa chỉ IPv6 đến người sử dụng của các doanh nghiệp. Tổng thể tạo nên bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng IPv6 trên mạng Internet Việt Nam.

Các tổ chức, doanh nghiệp (ISP, website, các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, dịch vụ, phần mềm ... ) đã sẵn sàng triển khai IPv6 từ mỗi góc độ có thể được công bố bằng cách gửi thông tin về Thường trực Ban Công tác - Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

STT ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS23902 VNNIC-AS-VN Vietnam Internet network information center (VNNIC) 69.94% 66.47% 173
2 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing Promoting Technology 25.73% 24.16% 3,297,788
3 AS24176 NETNAMHCMC-AS-AP Branch of Netnam Company in Ho Chi Minh City 14.62% 13.62% 6,019
4 AS38248 VTC-AS-VN VTC Multimedia Corporation 10.95% 10.00% 950
5 AS45540 ADTEC-AS-VN ADTEC Media Joint Stock Company 1.69% 1.69% 118
6 AS38731 VTDC-AS-VN Vietel - CHT Compamy Ltd 1.19% 0.60% 671
7 AS131428 BIZMAC-VN-AS Rainbow E-Commerce Company Limited 0.90% 0.45% 223
8 AS56147 CCVN-AS-VN Cong ty CP sang tao Truyen thong VietNam 0.17% 0.17% 596
9 AS45903 CMCTI-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.10% 0.10% 291,036
10 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE-VN 0.09% 0.04% 95,158
11 AS24173 NETNAM-AS-AP Netnam Company 0.05% 0.04% 5,682
12 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 0.02% 0.02% 6,361,362
13 AS7552 VIETEL-AS-AP Viettel Corporation 0.03% 0.02% 3,486,244
14 AS45896 MOBIFONEGLOBAL-AS-VN Mobifone Global JSC 0.07% 0.02% 12,087
15 AS7643 VNPT-AS-VN Vietnam Posts and Telecommunications (VNPT) 0.02% 0.01% 20,294
16 AS24086 VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation 0.00% 0.00% 1,130,086
17 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 0.00% 0.00% 360,372
18 AS7602 SPT-AS-VN Saigon Postel Corporation 0.01% 0.00% 103,060
19 AS45557 VNTT-AS-VN Vietnam Technology and Telecommunication JSC 0.00% 0.00% 8,271
20 AS45539 VTCWLB-AS-VN VTC Wireless Broadband Company 0.01% 0.00% 7,462

TOP 20 đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (Ngày 30/12/2016 nguồn APNIC)