Địa chỉ IP của bạn: 54.81.105.205

Giới thiệu

Ngày 06/5/2013, nhân sự kiện Ngày IPv6 Việt Nam 2013, Mạng IPv6 Quốc gia gồm Hệ thống DNS quốc gia và Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) trên IPv6 chính thức được khai trương với sự kết nối của 6 ISP (gồm Viettel, VNPT, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC); tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định và phát triển với 15/18 ISP kết nối VNIX qua IPv6 (bổ sung thêm CMC Telecom, HTC, LCS, MBG, MobiFone, SCTV, TPCOM, VNTT, VinaData)  là nền tảng vững chắc cho công tác triển khai IPv6 ở Việt Nam (tính đến 31/05/2018).

Để đánh giá mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia xây dựng Website "Viet Nam IPv6 Ready" để công bố các thông tin về mức độ sẵn sàng IPv6 tại Việt Nam, cung cấp thông tin từ các tổ chức được cấp tài nguyên địa chỉ IPv6, website sẵn sàng IPv6, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, phần mềm, thiết bị đầu cuối hỗ trợ IPv6 đến việc sử dụng và đưa địa chỉ IPv6 đến người sử dụng của các doanh nghiệp. Tổng thể tạo nên bức tranh toàn cảnh về sự sẵn sàng IPv6 trên mạng Internet Việt Nam.

Các tổ chức, doanh nghiệp (ISP, website, các nhà cung cấp thiết bị đầu cuối, dịch vụ, phần mềm ... ) đã sẵn sàng triển khai IPv6 từ mỗi góc độ có thể được công bố bằng cách gửi thông tin về Thường trực Ban Công tác - Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

No ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing Promoting Technology 32.61% 30.85% 425,516
2 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 20.00% 19.06% 1,043,626
3 AS45894 FPTONLINE-AS-VN FPT Online JSC 7.81% 6.25% 192
4 AS45544 SUPERDATA-AS-VN SUPERDATA 2.52% 2.52% 159
5 AS24088 HTCHCMC-AS-VN Hanoi Telecom Joint Stock Company - HCMC Branch 0.48% 0.48% 1
6 AS38731 VTDC-AS-VN Vietel - CHT Compamy Ltd 0.46% 0.00% 438
7 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 0.31% 0.31% 48
8 AS24085 QTSC-AS-VN Quang Trung Software City Development Company 0.28% 0.28% 716
9 AS135905 VNPT-AS-VN VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP 0.19% 0.00% 534
10 AS45903 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.16% 0.16% 24
11 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation 0.13% 0.04% 28
12 AS7552 VIETEL-AS-AP Viettel Group 0.06% 0.05% 722
13 AS38247 VIETNAMOBILE-AS-VN Vietnamobile Telecommunications Joint Stock Company 0.06% 0.02% 16
14 AS24173 NETNAM-AS-AP Netnam Company 0.06% 0.06% 2
15 AS24086 VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation 0.02% 0.02% 125

TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (Ngày 31/05/2018 nguồn APNIC)