Triển khai IPv6 tại Việt Nam

Biểu đồ tỉ lệ ứng dụng IPv6 tại Việt Nam (Cập nhật 06/2020, nguồn APNIC)