Danh sách đơn vị cung cấp dịch vụ, phần mềm trên nền IPv6

Số lượng doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ trên nền IPv6: 6
Tổ chức/ doanh nghiệp Dịch vụ, phần mềm cung cấp
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
 1. Trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX hỗ trợ các ISP kết nối dualstack (IPv4/IPv6) tại 3 điểm Hà Nội, Đà Nẵng, và TP. HCM.
 2. Hệ thống máy chủ DNS hỗ trợ song song IPv4/IPv6
 • DNS quốc gia .VN
  • Tên máy chủ: A.dns-servers.vn (Địa chỉ IPv4: 194.0.1.18/ IPv6: 2001:678:4::12; Bản ghi AAAA).
  • Tên máy chủ: B.dns-servers.vn (Địa chỉ IPv4: 203.119.10.105/ IPv6: 2001:dc8:0:7::105; Bản ghi AAAA).
  • Tên máy chủ: vn.cctld.authdns.ripe.net (Địa chỉ IPv4: 193.0.9.126/ IPv6: 2001:67c:e0::126; Bản ghi AAAA).
 • DNS Caching
  • Tên máy chủ: nscache1.vnnic.net.vn (Địa chỉ IPv4: 203.119.8.106/ IPv6: 2001:dc8:0:2::106).
  • Tên máy chủ: nscache2.vnnic.net.vn (Địa chỉ IPv4: 203.119.36.106/ IPv6: 2001:dc8:C000:2::106).
 • DNS Hosting VNNIC
  • Tên máy chủ: dns1.vnnic.vn (Địa chỉ IPv4: 203.119.8.108/ IPv6: 2001:dc8:0:2::108).
  • Tên máy chủ: dns2.vnnic.vn (Địa chỉ IPv4: 203.119.36.108/ IPv6: 2001:dc8:C000:2::108).
 1. Dịch vụ Tunnel Broker
Công ty Cổ phần NetNam
 • Kết nối thuần IPv6 quốc tế
 • Kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia dualstack (IPv4/IPv6) tại 2 điểm Hà Nội và TP. HCM
 • Dịch vụ máy chủ DNS:
  • Tên máy chủ: ns1.netnam.vn (Địa chỉ IPv4: 202.151.160.10/ IPv6: 2401:e800::10; Bản ghi AAAA).
 • Dịch vụ Internet FTTx
 • Dịch vụ Internet leased-line
 • Dịch vụ xDSL, ADSL
 • Dịch vụ Web Hosting
 • Dịch vụ khác:
  • Dịch vụ IPv4-TO-IPv6-ACCESS
  • Dịch vụ IPv4-TO-IPv6-WEBSITE
  • Phần mềm IPv6 dành cho Mobile
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT – FPT Telecom
 • Kết nối thuần IPv6 quốc tế
 • Kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia dualstack (IPv4/IPv6) tại 2 điểm Hà Nội và TP. HCM
 • Dịch vụ máy chủ DNS:
  • DNS Caching (Địa chỉ IPv4: 210.245.1.253, 210.245.1.254/ IPv6: 2405:4800:503:0000::1).
 • Dịch vụ Internet FTTX
 • Dịch vụ Internet leased-line
 • Dịch vụ xDSL, ADSL
 • Dịch vụ Email
 • Dịch vụ IPTV, Video Streaming
 • Dịch vụ Web Hosting
Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel)
 • Kết nối thuần IPv6 quốc tế
 • Kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia dualstack (IPv4/IPv6) tại 3 điểm Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM
 • Dịch vụ máy chủ DNS:
  • Tên máy chủ: dns.ipv6.viettel.com.vn (Địa chỉ IPv4: 27.68.242.125; IPv6: 2402:800::2).
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
 • Kết nối thuần IPv6 quốc tế
 • Kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia dualstack (IPv4/IPv6) tại 2 điểm Hà Nội và TP. HCM
 • Dịch vụ máy chủ DNS
  • Tên máy chủ: dns6.vdc.vn (Địa chỉ IPv4: 222.255.37.20/ IPv6: 2001:0EE0:0:8001::20; Bản ghi AAAA).
 • Dịch vụ Internet leased-line
 • Dịch vụ Web Hosting
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC)
 • Kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia dualstack (IPv4/IPv6) tại 2 điểm Hà Nội và TP. HCM
 • Dịch vụ máy chủ DNS:
  • Tên máy chủ: dns1.vtc.vn (Địa chỉ: IPv4: 117.103.228.101/ IPv6: 2401:B800:2:3::101).
 • Dịch vụ Web Hosting
 • Dịch vụ khác: