Danh sách đơn vị cung cấp dịch vụ, phần mềm trên nền IPv6

Số lượng doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ trên nền IPv6: 9
Tổ chức/ doanh nghiệp Dịch vụ, phần mềm cung cấp
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
 1. Trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX hỗ trợ các ISP kết nối dualstack (IPv4/IPv6) tại 3 điểm Hà Nội, Đà Nẵng, và TP. HCM.
 2. Hệ thống máy chủ DNS hỗ trợ song song IPv4/IPv6
 • DNS quốc gia .VN
  • Tên máy chủ: A.dns-servers.vn (Địa chỉ IPv4: 194.0.1.18/ IPv6: 2001:678:4::12; Bản ghi AAAA).
  • Tên máy chủ: B.dns-servers.vn (Địa chỉ IPv4: 203.119.73.105/ IPv6: 2001:dc8:1:2::105; Bản ghi AAAA).
  • Tên máy chủ: C.dns-servers.vn (Địa chỉ IPv4: 203.119.38.105/ IPv6: 2001:dc8:c000:7::105; Bản ghi AAAA).
  • Tên máy chủ: F.dns-servers.vn (Địa chỉ IPv4: 203.119.68.105/ IPv6: 2001:dc8:d000:2::105; Bản ghi AAAA).
  • Tên máy chủ: G.dns-servers.vn (Địa chỉ IPv4: 204.61.216.115/ IPv6: 2001:500:14:6115:ad::1; Bản ghi AAAA).
 • DNS Caching
  • Tên máy chủ: nscache1.vnnic.net.vn (Địa chỉ IPv4: 203.119.8.106/ IPv6: 2001:dc8:0:2::106).
  • Tên máy chủ: nscache2.vnnic.net.vn (Địa chỉ IPv4: 203.119.36.106/ IPv6: 2001:dc8:C000:2::106).
 • DNS Hosting VNNIC
  • Tên máy chủ: dns1.vnnic.vn (Địa chỉ IPv4: 203.119.8.108/ IPv6: 2001:dc8:0:2::108).
  • Tên máy chủ: dns2.vnnic.vn (Địa chỉ IPv4: 203.119.36.108/ IPv6: 2001:dc8:C000:2::108).
Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam
 • NukeViet CMS: Phần mềm nguồn mở sử dụng để xây dựng Website và trang tin đơn giản.
 • NukeViet Portal: Cổng thông tin cho các cơ quan, tổ chức.
 • NukeViet Shop: Phần mềm nguồn mở sử dụng để xây dựng các Website bán hàng trực tuyến.
 • NukeViet eNews: Giải pháp tòa soạn báo điện tử xây dựng trên nền tảng phần mềm NukeViet.
 • NukeViet Edu Gate: Giải pháp cổng thông tin điện tử sử dụng cho các phòng, sở giáo dục có tích hợp Website các trường.
 • NukeViet Captive Portal: Giải pháp cổng thông tin kiểm soát truy cập WiFi của NukeViet.
 • NukeViet eGovernment: Giải pháp cổng thông tin, Website sử dụng cho khối chính phủ, các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương.
Công ty Cổ phần NetNam
 • Kết nối thuần IPv6 quốc tế
 • Kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia dualstack (IPv4/IPv6) tại 2 điểm Hà Nội và TP. HCM
 • Dịch vụ máy chủ DNS:
  • Tên máy chủ: ns1.netnam.vn (Địa chỉ IPv4: 202.151.160.10/ IPv6: 2401:e800::10; Bản ghi AAAA).
 • Dịch vụ Internet FTTx
 • Dịch vụ Internet leased-line
 • Dịch vụ xDSL, ADSL
 • Dịch vụ Web Hosting
 • Dịch vụ khác:
  • Dịch vụ IPv4-TO-IPv6-ACCESS
  • Dịch vụ IPv4-TO-IPv6-WEBSITE
  • Phần mềm IPv6 dành cho Mobile
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT – FPT Telecom
 • Kết nối thuần IPv6 quốc tế;
 • Kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia dualstack (IPv4/IPv6) tại 2 điểm Hà Nội và TP. HCM;
 • Dịch vụ máy chủ DNS: DNS Caching (Địa chỉ IPv4: 210.245.1.253, 210.245.1.254/ IPv6: 2405:4800:503:0000::1).
 • Dịch vụ Internet băng rộng;
 • Dịch vụ Internet leased-line;
 • Dịch vụ Hosting;
 • Office 365;
 • Dịch vụ GIO Cloud.
Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel)
 • Kết nối thuần IPv6 quốc tế
 • Kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia dualstack (IPv4/IPv6) tại 3 điểm Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM
 • Dịch vụ máy chủ DNS:
  • Tên máy chủ: dns.ipv6.viettel.com.vn (Địa chỉ IPv4: 27.68.242.125; IPv6: 2402:800::2).
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
 • Kết nối thuần IPv6 quốc tế
 • Kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia dualstack (IPv4/IPv6) tại 2 điểm Hà Nội và TP. HCM.
 • Dịch vụ Web Hosting;
 • Dịch vụ Internet băng rộng;
 • Dịch vụ Mail, DNS;
 • Dịch vụ VMWare, Megashare, Megacamera, Mega Vmeeting;
 • Dịch vụ VNPT cloud;
 • Dịch vụ VNPT-BHXH; VNPT-HIS; VNPT-CA;
 • Dịch vụ VnEdu.
Báo điện tử tin nhanh VnEpxress
 • Dịch vụ nội dung số, website vnexpress.net, ngoisao.net chạy IPv6;
 • Phần mềm: HAProxy, Nginx hỗ trợ IPv6.
Công ty Cổ phần BCVT Sài Gòn (SPT)
 • Dịch vụ băng rộng;
 • Dịch vụ Hosting;
 • Dịch vụ Mail.
Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC)
 • Kết nối trạm trung chuyển Internet quốc gia dualstack (IPv4/IPv6) tại 2 điểm Hà Nội và TP. HCM
 • Dịch vụ IP transit
 • Dịch vụ Colocation
 • Dịch vụ Authen của Game Mobile
 • Dịch vụ download của Game Mobile