Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

No. ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation 64.18% 59.22% 3,654
2 AS24086 VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation 61.01% 60.54% 6,422
3 AS7552 VIETEL-AS-AP Viettel Group 56.54% 56.11% 34,862
4 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 43.41% 42.55% 36,827
5 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing & Promoting Technology 20.55% 20.36% 17,301
6 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 0.78% 0.74% 2,437
7 AS45903 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.19% 0.19% 516

TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (cập nhật 08/2020 nguồn APNIC)