Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

No ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS131392 RUNSYSTEM-AS-VN GMO RUNSYSTEM JSC 98.98% 97.96% 98
2 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 26.33% 25.25% 1,112,710
3 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing Promoting Technology 22.57% 21.91% 541
4 AS7552 VIETEL-AS-AP Viettel Group 1.69% 1.63% 843
5 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 1.49% 1.43% 51
6 AS45894 FPTONLINE-AS-VN FPT Online JSC 1.32% 1.32% 379
7 AS63731 TPTECO-AS-VN TIEN PHAT TECHNOLOGY CORPORATION 1.31% 0.00% 153
8 AS45544 SUPERDATA-AS-VN SUPERDATA 1.22% 1.22% 411
9 AS131357 DUYTAN-AS-VN DUYTAN University 0.56% 0.00% 179
10 AS24086 VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation 0.50% 0.48% 180
11 AS55322 NPC-AS-VN North Power Company 0.45% 0.00% 223
12 AS45538 ODS-AS-VN Online data services 0.35% 0.35% 287
13 AS24173 NETNAM-AS-AP Netnam Company 0.26% 0.26% 3
14 AS24088 HTCHCMC-AS-VN Hanoi Telecom Joint Stock Company - HCMC Branch 0.26% 0.21% 2
15 AS131385 VTV-AS-VN Trung tam Tin hoc va Do luong - Dai TH 0.24% 0.24% 414
16 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation 0.20% 0.14% 31
17 AS38731 VTDC-AS-VN Vietel - CHT Compamy Ltd 0.18% 0.09% 1
18 AS131386 LVSS-AS-VN Long Van System Solution JSC 0.13% 0.00% 783
19 AS38247 VIETNAMOBILE-AS-VN Vietnamobile Telecommunications Joint Stock Company 0.12% 0.11% 17
20 AS45903 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.11% 0.10% 31
21 AS45896 MOBIFONEGLOBAL-AS-VN Mobifone Global JSC 0.10% 0.10% 1
22 AS24176 NETNAMHCMC-AS-AP Branch of Netnam Company in Ho Chi Minh City 0.08% 0.08% 1
23 AS24085 QTSC-AS-VN Quang Trung Software City Development Company 0.06% 0.06% 2
24 AS7602 SPT-AS-VN Saigon Postel Corporation 0.05% 0.04% 14

TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (Ngày 30/8/2018 nguồn APNIC)