Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

 

TT ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS24086 VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation 67.33% 66.02% 2,902
2 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation 65.41% 62.10% 6,767
3 AS7552 VIETEL-AS-AP Viettel Group 58.41% 57.10% 55,651
4 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 42.15% 41.17% 50,418
5 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing & Promoting Technology 32.41% 31.68% 25,815
6 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 1.39% 1.39% 3,306
7 AS45903 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 1.34% 1.15% 522
8 AS24173 NETNAM-AS-AP Netnam Company 1.11% 1.11% 90
9 AS38247 VIETNAMOBILE-AS-VN Vietnamobile Telecommunications Joint Stock Company 0.13% 0.06% 1,573
10 AS7602 SPT-AS-VN Saigon Postel Corporation 0.00% 0.00% 350

TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (cập nhật 3/2021, nguồn APNIC)