Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

No ASN AS Name IPv6 Capable
1 AS24086 VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation 62.19%
2 AS23902 VNNIC-AS-VN Vietnam Internet network information center (VNNIC) 60.00%
3 AS7552 VIETEL-AS-AP Viettel Group 46.76%
4 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation 41.87%
5 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 41.47%
6 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing Promoting Technology 32.19%
7 AS135905 VNPT-AS-VN VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP 8.16%
8 AS56150 VHOST-AS-VN Viet Solutions Services Trading Company Limited 5.77%
9 AS55322 NPC-AS-VN North Power Company 4.08%
10 AS56141 DSP-AS-VN Danang ICT Infrastructure Development Center 2.58%
11 AS55313 HANELCOM-AS-VN Hanel Communication JSC 2.25%
12 AS38731 VTDC-AS-VN Vietel - CHT Compamy Ltd 1.52%
13 AS63747 CPT-AS-VN Central Post and Telecommunication (CPT) 1.48%
14 AS38248 VTC-AS-VN VTC- 1.05%
15 AS55309 MTT-AS-VN Minh Tu Telecom Limited Company 0.82%
16 AS24173 NETNAM-AS-AP Netnam Company 0.65%
17 AS24085 QTSC-AS-VN Quang Trung Software City Development Company 0.54%
18 AS45896 MOBIFONEGLOBAL-AS-VN Mobifone Global JSC 0.54%
19 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 0.39%
20 AS38732 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.33%
21 AS131385 VTV-AS-VN Trung tam Tin hoc va Do luong - Dai TH 0.30%
22 AS24088 HTCHCMC-AS-VN Hanoi Telecom Joint Stock Company - HCMC Branch 0.27%
23 AS63731 TPTECO-AS-VN TIEN PHAT TECHNOLOGY CORPORATION 0.20%
24 AS7602 SPT-AS-VN Saigon Postel Corporation 0.17%
25 AS45539 VTCWLB-AS-VN VTCWLB- 0.17%
26 AS45903 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.16%
27 AS45557 VNTT-AS-VN Vietnam Technology and Telecommunication JSC 0.16%
28 AS38247 VIETNAMOBILE-AS-VN Vietnamobile Telecommunications Joint Stock Company 0.10%
29 AS38726 VTCDIGICOM-AS-VN VTC DIGICOM 0.06%

TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (cập nhật 01/8/2019 nguồn APNIC)