Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (cập nhật 5/2024, nguồn APNIC)No. ASN NETNAME IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS131429 MOBIFONE-VN 78.99% 76.07% 444,730
2 AS7552 VIETEL-VN 65.36% 63.51% 3,322,317
3 AS18403 FPT-VN 63.32% 61.30% 1,303,469
4 AS24086 VIETTEL-VN 63.00% 61.10% 195,037
5 AS140810 MEGACORE-VN 55.69% 54.58% 720
6 AS45899 VNPT-VN 51.73% 49.60% 2,846,284
7 AS150880 FASTBYTE-VN 49.07% 22.22% 108
8 AS56141 DSP-VN 28.33% 28.33% 180
9 AS56150 VHOST-VN 20.71% 2.89% 623
10 AS149094 THMREFRIGERATION-VN 20.43% 1.22% 328
11 AS135967 BKNS-VN 18.98% 1.39% 722
12 AS135932 VNDATA-VN 18.30% 3.22% 683
13 AS151893 SUCCESS-VN 11.20% 0.56% 357
14 AS149078 VPSMMO-VN 9.81% 0.00% 581
15 AS45543 SCTV-VN 7.39% 7.12% 111,576
16 AS140825 HOSTINGVIET-VN 5.98% 0.31% 1,939
17 AS135921 MAXSERVER-VN 4.84% 0.21% 475
18 AS149089 CLOUDFLY-VN 4.24% 4.24% 165
19 AS38732 CMCTELECOM-VN 3.70% 3.70% 54
20 AS135918 DVS-VN 3.62% 0.28% 2,544