Mức độ sẵn sàng IPv6 tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam

STT ASN AS Name IPv6 Capable IPv6 Preferred Samples
1 AS131392 RUNSYSTEM-AS-VN GMO RUNSYSTEM JSC 97.64% 97.64% 127
2 AS45899 VNPT-AS-VN VNPT Corp 28.12% 27.39% 1,136,796
3 AS131369 BONONGNGHIEP-AS-VN Ministry of Agriculture and Rural Development 28.12% 0.00% 96
4 AS18403 FPT-AS-AP The Corporation for Financing Promoting Technology 22.77% 22.41% 546,012
5 AS7552 VIETEL-AS-AP Viettel Group 4.85% 4.55% 820,305
6 AS24086 VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation 3.08% 2.87% 169,922
7 AS38732 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 1.64% 0.00% 244
8 AS45544 SUPERDATA-AS-VN SUPERDATA 0.97% 0.39% 516
9 AS45542 VNU-AS-VN VietNam National University Ha Noi 0.87% 0.87% 115
10 AS45894 FPTONLINE-AS-VN FPT Online JSC 0.86% 0.86% 349
11 AS55322 NPC-AS-VN North Power Company 0.61% 0.61% 329
12 AS131428 BIZMAC-VN-AS Rainbow E-Commerce Company Limited 0.41% 0.00% 244
13 AS63747 CPT-AS-VN Central Post and Telecommunication (CPT) 0.25% 0.25% 401
14 AS131429 MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation 0.17% 0.09% 25,862
15 AS38247 VIETNAMOBILE-AS-VN Vietnamobile Telecommunications Joint Stock Company 0.15% 0.04% 13,483
16 AS45543 SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company 0.13% 0.12% 45,217
17 AS38731 VTDC-AS-VN Vietel - CHT Compamy Ltd 0.12% 0.12% 805
18 AS45903 CMCTELECOM-AS-VN CMC Telecom Infrastructure Company 0.08% 0.07% 34,915
19 AS24088 HTCHCMC-AS-VN Hanoi Telecom Joint Stock Company - HCMC Branch 0.08% 0.08% 2,551
20 AS7602 SPT-AS-VN Saigon Postel Corporation 0.02% 0.01% 14,758

TOP các đơn vị, doanh nghiệp triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam (Ngày 30/9/2018 nguồn APNIC)